This text will be replaced with a player.

Livsångtlärande har blivit en avgörande faktor för både individen och företag

Lars Olofsson pratar om ett system för att kartlägga och utvärdera utbildningsinsatser i företag och organisationer

Dela

Den utbildning vi alla fick i skolsystemet räcker inte mer än några år efter att vi kommit ut i arbetslivet, och måste därefter fyllas på regelbundet. I skolsystemet var utbildningen välorganiserad med en behovsanalys, utbildningsplaner, kvalitetssäkring och uppföljning av genomförda insatser.

Tyvärr visar många undersökningar att den utbildningsverksamhet som görs av företag och organisationen brister i flera olika delar, och att det finns ett stort utrymme för förbättringar. Typiskt är att de planer som tas fram inte fullt ut genomförs, samt att man generellt är dålig på att följa upp genomförda insatser.
 
I olika undersökningar, intervjuer med HR-ansvariga och revisioner för ISO-certifierade verksamheter framkommer att det finns dåligt med bra och enkla system att planera och genomföra utbildningsinsatserna med. I stort sett alla andra arbetsuppgifter där man behöver någon typ av hjälpmedel eller verktyg används datorprogram eller onlinetjänster.

Så är ofta inte fallet med utbildningsplanering. Därför har vi på NILAHO AB tagit fram ett enkelt och ISO-anpassat onlinesystem för hela processen med utbildning för medarbetarna. Man gör individuella behovsanalyser, utbildningsplaner, administrerar utbildningen och ett enkelt arrangemang för uppföljning.

Tjänsten heter EQ/Mgt och vänder sig till alla typer av verksamheter från 12-15 anställda och uppåt. Företaget eller organisationen betalar en årlig avgift för att använda tjänsten, och avgiften är densamma oavsett antalet användare, och storlek på verksamheten. Nu kan utbildningsansvarig lägga undan EXEL-filer och papper&penna-arrangemang och få ett system med den senaste tekniken där alla medarbetare också har full tillgång till den plan som denne gemensamt med arbetsgivaren har beslutat om. Mer information finner ni på www.iso-easy.com.
 
Lars Olofsson
NILAHO AB