This text will be replaced with a player.

HUNDhuset Daglig Verksamhet enligt LSS

Matilda Ström - Under senare år har djur fått en viktig betydelse som resurs inom vård, skola, omsorg och socialt arbete.....

Dela

Djur har spelat en stor  roll för människan genom tiderna. Alltifrån att fungera som arbetsredskap till sällskap. Under senare år har djur fått en viktig betydelse som resurs inom vård, skola, omsorg och socialt arbete. Deras icke verbala kommunikation och många gånger stora livsglädje gör det möjligt för dem att öppna upp nya dörrar i arbete med människor.

Genom forskning har man fått fram att kontakt med djur har många positiva effekter i olika sammanhang. De kan fungera förebyggande för fysisk och psykisk ohälsa. Det finns även forskning kring hormonet oxytocin  i samband mellan djur-människa.

Vid förhöjning  av hormonet ses effekter så som ökad möjlighet till koncentration, ökad trygghet för nya sociala kontakter och det kan även fungera som ångest dämpande. Hormonet utsöndras bland annat genom närkontakt och beröring med djur. Läe mer>>

Reporter: Patrik J. Rydh