This text will be replaced with a player.

Möt en investerare på Pitch Bar

Pitch Bar är en mötesplats mellan idé, bolag, entreprenör och kapital.

Dela

En plats skapad för att fler skall få kunna möjlighet att berätta om sitt projekt.

Jag vill förkorta avståndet mellan idé till fullskaligt projekt. Det finns otroligt mycket talangfulla människor med intressanta projekt. Ett problem är att hitta kapital, säger Mikael Roupé, som är initiativtagaren bakom Pitch Bar.

Ofta får projekten avstanna för att det skall sökas kapital. Det är förknippat med mycket arbete samt en ganska snårig resa att hitta kapital kopplat till rätt kompetens.

Pitch Bar är mitt bidrag för att vara mer synlig, tillgänglig och samtidigt kunna effektivisera entreprenörens vardag. Pitch Bar är därför en mötesplats, men som skapas inför varje möte. Det är start-up scenen som styr vad som skall komma ut från varje möte.

Konceptet kommer vara mobilt för att lösa den geografiska svårigheten. Hur når man som startup kapital utanför våra storstads regioner?  Det är ytterligare en dimension av det som gör det svårt, geografisk tillgänglighet. Mikael kommer därför att resa runt till de platser som han bjuds in till för att där sätta upp Pitch Bar.

Han har även bjudit in andra enskilda investerare samt investmentbolag, att delta för att på detta sätt kunna ytterligare bredda och effektivisera träffarna. Mikaels erbjudande blir att komma med tips på hur man kan ta sin pitch vidare, samtidigt som han försöker koppla entreprenörerna med rätt kapital.

  • Rätt kapital innebär att investeraren även har kompetens till sin investering och då även kan bidra insikter och kontakter,

Avslutningsvis berättar Mikael att det hittills har varit spännande att få möjlighet att träffa entreprenörer och diskutera alla de utmaningar och möjligheter som de står inför när de gör en startup.

  • Konsekvensen av att vända på alla de vanliga sätten att göra saker, blev Pitch Bar, för att underlätta mötet mellan människor. Det är i mötet som synergierna uppstår.