This text will be replaced with a player.

Vikten av att utbilda personalen

Varför det är så viktigt att företaget satsar på att utbilda personalen och vad som händer om man negligerar den biten.

Dela

Oavsett vilken bransch man än verkar inom är det så att framgången alltid kan länkas till kompetensnivån hos medarbetarna. Utbildning och erfarenhet är den allra viktigaste framgångsfaktorn och i det fall att något går fel så är det i stort sett också alltid en fråga om bristande kunskap. Vi lever i ett kunskapssamhälle och kunskap är en färskvara som ständigt måste uppdateras.
 
Organisera utbildningen
En brist som jag tyvärr stöter på relativt ofta är att utbildningen är dåligt organiserad. Det är oerhört viktigt att man börjar med en noggrann behovsanalys där medarbetaren, oavsett position, är med i dialogen. Därefter bör man utforma en utbildningsplan och fundera på genomförandet - skall man göra utbildningen internt eller externt. När utbildningen är genomförd är det också viktigt att följa upp dels hur utbildningen genomförts, och hur användbar den nya kunskapen är. Oavsett vilken storlek verksamheten har så är en organiserad utbildning mycket viktig.
I den behovsanalys man gör bör man också ha med både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Den personliga utvecklingen för medarbetaren oavsett var hon/han arbetar är också en betydelsefull faktor.
 
Utbildning – en konkurrensfaktor för att få de bästa medarbetarna
Ett flertal studier och undersökningar visar att människor idag väljer arbetsgivare i lika hög grad utifrån en god utbildningsverksamhet som bra lön och en trevlig arbetsmiljö. Särskilt unga människor är mycket medvetna om att om man tar anställning i ett företag och utbildningsverksamheten är dålig och oorganiserad så tar det inte lång tid innan man blir ointressant på arbetsmarknaden. De arbetsgivare som erbjuder en bra och välorganiserad intern utbildning blir attraktiva att arbeta för, och en konkurrensfaktor för att dra till sig de bästa medarbetarna. Dessutom är det både för arbetsgivare och arbetstagare ekonomiskt fördelaktigt att ge respektive erhålla bra utbildning då man inte behöver betala skatter på denna förmån, och den är obegränsad i belopp.
 
Alla skall ha en grundutbildning
Om man arbetar i en verksamhet som är kommersiellt inriktad så vill jag mycket starkt rekommendera att samtliga – oavsett vilken arbetsuppgift man har – får en grundläggande utbildning i företagsekonomi och marknadsföring. Om alla medarbetare har en grundkunskap om hur ett företag fungerar, vad avser dess ekonomi och marknadskommunikationen, så blir det mycket enklare att diskutera förändringar och förbättringar. Det är min erfarenhet att om en företagsledning skall kunna föra en dialog omkring utveckling och förbättring och alla medarbetare inte har de grundläggande kunskaperna i företagsekonomi och marknadskommunikation så förstår man inte alltid de förändringar och förbättringar som föreslås. I en kommersiell verksamhet måste det finnas en grundkunskap om hur ett företag fungerar och hur marknadskommunikationen är uppbyggd. Först då har man förutsättningar för att både få en effektiv och kundorienterad organisation.
 
Lars Olofsson, managementkonsult och grundare av analysföretaget Q-Facts.
"Den som har bäst utbildad personal vinner"