This text will be replaced with a player.

Vikten av bra möten - Jennifer Lind

​Möten är en naturlig del av vardagen för många företagare.

Dela

Det är via möten som många viktiga beslut fattas, det är här som komplicerade frågor får svar och det är också på dessa möten som företagets utveckling sätts i fokus. Tyvärr är det också här som många slösar sin tid, i alla fall om man ska tro Jennifer Lind, egenföretagare och politiker.

Det är i Huddinge kommun som Jennifer Lind sitter som förtroendevald representant för det Moderata partiet. Jennifer Lind driver också företaget Städsällskapet och har på så vis mycket att göra på lite tid – men ändå värderar hon tiden som avsätts till möten väldigt högt.

–  Möten är viktiga för att komma framåt och gjorda rätt kan de skapa en bättre och mer kreativ arbetsmiljö, som i sin tur leder till att alla kan fatta bättre beslut och lämna mötet nöjda, berättar Jennifer.

Tyvärr är det enligt Jennifer många gånger som stress och tidsbrist förhindrar att bra möten skapas. Istället kommer man trött, hungrig och med tankarna på annat, med resultatet att mötet tar längre tid och ibland till och med behöver följas upp på nya tider.

–  Att gå till möten utan att vara fokuserad skapar mer stress än vad det gör nytta. Då är det bättre att man bokar om mötet till en annan tidpunkt – annars slösar du både din och andras tid, förklarar hon.

Ärlighet, lyhördhet och eftertanke

För att ett möte ska bli lyckat krävs det nämligen, förutom ärlighet mot sig själv och andra, också att man är delaktig i hela mötets process.

–  Det är viktigt att man har eftertanke och funderar över syftet med mötet innan man deltar. Vad vill man uppnå? Därefter gäller det att man är beredd att lyssna på alla som deltar, konstaterar Jennifer.

Ett lyckat möte förutsätter på så sätt ett givande och tagande menar Jennifer, där båda parter får komma till tals, känna sig bekräftade och där bägge lyssnar in varandra.

– Detta gäller inte minst för den som håller i mötet. Det finns många sätt att lyssna på och som ansvarig för ett möte är det viktigt att man motiverar deltagarna till att fortsätta vara delaktiga. Minst lika viktigt som det är för deltagarna att inte slösa andras tid genom att komma omotiverade och dåligt förberedda, avslutar Jennifer Lind