This text will be replaced with a player.

Att göra webbplatser mer personliga för besökarna

Strossle är ett snabbt växande mediateknikföretag, som hjälper publicister att driva trafik till både redaktionellt och kommersiellt innehåll.

Dela

De använder artificiell intelligens för att anpassa användarupplevelsen baserat på kontext och personliga intressen.

Bolaget grundades 2013 av en grupp entreprenörer med en lång mediebakgrund. Den gemensamma uppfattningen var att mediebranschen hade tappat mark pga konservativ syn på teknik och affärsmodeller. I stället för att omfamna nya distributions- och affärsmöjligheter, försökte medieföretagen låsa användarna i sina egna kanaler och öka mängden störande annonser.

Strossles idé är att hjälpa medierna ur denna negativa spiral genom att:

  • Se till att varje användare erbjuds en optimal mix av innehåll - vilket resulterar i en bättre medieupplevelse och mer engagemang.
  • Locka nya användare genom att marknadsföra deras bästa innehåll i Strossles nätverk.
  • Utöka räckvidden för publicisternas native ads och öka intäkterna.

Sedan starten Strossle har haft en genomsnittlig månatlig tillväxt på 20%, och nu växer bolaget vidare utomlands. Idag har har de kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Amsterdam och Madrid.

www.strossle.com