This text will be replaced with a player.

Ny knapp på FaceBook

Facebook har gått nyligen gått ut med att de kommer lansera en ny knapp som ska fungera som ett empatiskt komplement till gillaknappen.

Dela

Knappen kommer att tillåta oss att enkelt kommentera när saker går dåligt för våra vänner. Det återstår bara en fråga – hur mycket empati kan en ikon visa?

Samtidigt som Facebook är ett kostnadsfritt medium för privatpersoner, används informationen som delas i kommersiella syften. Detta sätter krav på att ha enkla medel för att mäta spridning och popularitet av kampanjer och inlägg, vilket även gör knappar så som ”gilla” till ett bra och nödvändigt medel för Facebooks affärsidé och fortlevnad. Det enda som egentligen oroar är att denna ikonkommunikation kommer att missbrukas av Facebooks användare.

Än så länge vet vi inte hur knappen kommer att se ut, men låt oss hoppas att det inte blir en tumme ner som ska symbolisera medkänslan, trots att det är den symbolen de flesta verkar efterfråga.

En tumme ner är en väldigt stark och negativ symbol som redan på romartiden användes – då för att signalera avrättning. En sådan symbol skulle därför kunna medföra att många ungdomar får det tufft, där knappen riskerar att missbrukas genom att trycka ner medmänniskor och utöva mobbning.

Även om knappen i stället skulle få en mer passande symbol, som exempelvis ett hjärta som många redan i dag använder för att visa empati, är det viktigt att man inte bli för bekväm i sin kommunikation.

Det finns nämligen en fara i att låta ikonen ersätta det skrivna ordet, eftersom att det då kan medföra vissa hinder i vår dagliga kommunikation.

För det första kan en sådan frekvent ikonkommunikation leda till många missförstånd och okunskap om andras känslor och budskap, där en person som skriver om något jobbigt inte alls känner sig uppmärksammad. För det andra riskerar språket att urholkas om vi alltmer går ifrån en kommunikation i ord och i stället helt förlitar oss på ikoner.

I stället är det därför viktigt att se denna nya knapp som ett komplement, där tekniken endast blir ett verktyg till att förstärka budskapet. Samma etikett som i verkliga möten borde således också gälla på Facebook; på en middag hade du inte gett tummen ner till maten utan att förklara vad det var som gjorde dig obekväm.

På samma sätt är det viktigt att också med empati- eller ogillaknappen även förklara sin handling med en kommentar. På så sätt kan missförstånd undvikas eftersom att mottagaren då får en större förståelse för din handling, vilket i sin tur resulterar i en trevligare och mer inkluderande stämning. Kritik måste alltid vara konstruktiv och empati måste även den visas tydligt för att få effekt.

I slutändan är det dock upp till oss som privatpersoner hur knappen som lanseras används, oavsett utseende.

Knappen kan bli ett sätt för oss att skapa distans och undvika djupa diskussioner, men den kan också bli ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att bättre visa andra människor vårt stöd. Valet är ditt.

Nina Jansdotter