This text will be replaced with a player.

Kelly Odell - Mänskligt ledarskap

Kelly har haft många chefspositioner själv och är nu en populär föreläsare inom ledarskap och kommunikation.

Dela

Kursmål

Efter vår kurs För erfarna chefer och ledare: Mänskligt ledarskap…

  • har du verktygen för att uppnå bättre resultat, genom att du får med dig människorna i din verksamhet
  • är du en mer effektiv ledare som kan konsten att verka genom andra
  • uppnår du verksamhetens mål och syften snabbare och med mindre resurser
  • har du god förståelse för din egen ledarskapsprofil och hur du tillämpar dina färdigheter för att maximera effekten av ditt ledarskap
  • vet du vilka områden du behöver fortsätta utveckla och hur du ska göra det

Med trygghet i din ledarroll kan du leda genom att ditt eget agerande tydliggör för medarbetarna hur de förväntas agera för att bidra till verksamhetens mål. 

Kursbeskrivning

Vi visar hur du kan skapa uthålligt värde för både verksamheten och individen genom ett ledarskap som är både tydligt och prestigelöst, skapar goda förutsättningar för att medarbetare ska kunna prestera efter sin fulla potential. Där högt i tak inte bara är något man säger och där chefer förvandlas till ledare. Läs mer / AnmälanKelly Odell eller "prästen som blev företagsledare", är känd för att bland annat ha rationaliserat bort sin egen befattning.

Men - Kellys förmåga att vända ut och in på invanda begrepp kommer nog mer från hans prästutbildning än från hans MBA-examen. Sina teologistudier finansierade han lustigt nog genom att arbeta parallellt som bilhandlare. "Tja, bådadera handlar ju om försäljning", säger han själv.

Kelly har fått flera utmärkelser, senast som Decenniets Inspiratör Transfer, en ideell organisation som kostnadsfritt förmedlar föreläsare till gymnasieskolor.
Redan 1999 utsågs han till årets bästa talare av en stor konferensarrangör.

Läs mer om Kelly Odell ...