This text will be replaced with a player.

Vad är hälsofrihet och varför borde vi ha det?

Hälsofrihet betyder att det ska vara varje individ rättighet att själv bestämma över sin hälsa, själv få bestämma vilka vitaminer, mineraler, hälsokostprodukter eller örter som denna vill konsumera.

Dela

National Health Federation är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. Vi vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Organisationen är unik eftersom den inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation för konsumenter, utan även den enda godkända organisationen med inriktning på hälsofrihet. The NHF tillåts att både närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommissionen – det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder.

Läs mer ...