This text will be replaced with a player.

Varumärkesbyggande för komplexa, nischade produkter och tjänster

Hur bör man tänka och agera för att bygga kraftfulla och uthålliga varumärken?

Dela

 

Traditionellt varumärkesbyggande har utvecklats genom studier av lyckade konsumentprodukter som Coca-Cola, McDonald\'s, Gillette och Marlboro, dvs. ett fåtal enkla budskap upprepas och trummas in hos kunderna samtidigt som den stödjande reklamen skapar positiva associationer till produkten och varumärket.

I komplexa och nischade sammanhang har kunderna andra behov och kundrelationen sträcker sig över lång tid. Ni som arbetar med komplexa produkter och tjänster vet redan att förenklade budskap som upprepas om och om igen snarare skadar relationen än bygger upp den.

Precis som många andra står du kanske inför nya utmaningar där maktbalansen mellan kund och företag håller på att förändras. Varumärken tappar mer och mer sin roll som osäkerhetsreducerare. Hur hanterar du de nya kraven på kommunikation, interaktion och varumärkesbyggande?

Varumärkesbyggande i dessa sammanhang kräver ett helt annat förhållningssätt.
Hur ska du ta ditt företags varumärke vidare och bygga varaktig relation till dina kunder?

David Loid och Carl Schreiter har sedan början av 2000- talet arbetat med att skapa förståelse kring varumärkesbyggande för komplexa och nischade produkter och tjänster.